”Det genomskinliga guldet”

Genom att koppla samman övergödningen i Östersjön med agronomi, kan projektledaren Dennis Wiström vara nått stort på spåren. Om allt går som det ska kan man ha funnit ett sätt för lantbruket att hjälpa till att minska övergödningen i Östersjön.

Läs mer: http://www.ja.se/?p=46013&pt=105&m=3433

10 nov 2014