Debatt om miljögifter i fisk. Uppsala Nya Tidning

Två debattinlägg om farligheten av dioxiner och andra miljögifter i östersjöfisken i relation till andra nyttighetsaspekter hos fisken.

Östersjöfisken ofarligare än du tror
All fisk är inte nyttig

24 okt 2012