Östersjöarbetet intensifieras med tvärvetenskaplig kommission

Pressmeddelande Stockholm 2015-10-08

Östersjöns övergödningsproblem tilltar. Sannolikt kommer det att dröja mer än 100 år innan miljöförhållandena är tillbaka på önskvärd nivå. Det är inte acceptabelt att en så värdefull naturresurs som Östersjön inte förvaltats och förbättrats mer framgångsrikt än vad som idag är fallet. En tvärvetenskaplig kommission bildas nu för att intensifiera, bredda och påskynda miljöarbetet. Kommissionens målsättning är att hitta vägar att klara det så kallade generationsmålet, vilket innebär exempelvis att övergödningen i Östersjön ska ha åtgärdats redan ”inom loppet av en generation”, samtidigt som genomförda åtgärder för en bättre havsmiljö inte ska leda till ökad miljöpåverkan i andra områden.
- Den nybildade kommissionen är politiskt neutral och oberoende, säger oceanografen Professor Anders Stigebrandt, Göteborgs universitet, en av initiativtagarna till kommissionen som får namnet Baltic Works Commission. Den nya kommissionen samlar experter och sakkunniga från en rad samhällssektorer, vilka på olika sätt har en koppling till Östersjöns övergödning - men samlar också dokumenterat duktiga problemlösare från olika tekniksektorer, från rymdteknik till geoteknik.
- Det är viktigt att en nystart för Östersjöarbetet kan förena gamla ansträngningar med nya krafter, poängterar Sven Blomqvist, docent i systemekologi vid Stockholms universitet, som själv har arbetat med Östersjöns utmaningar under många år. – Det finns en vitt utbredd uppfattning att det nu behövs tvärvetenskapliga insatser och en nystart för att klara utmaningarna. Vilka sektorer som behövs i arbetet är en av kommissionens löpande agendapunkter. – Fler ledamöter kommer att engageras redan under 2015. Bredden i kommissionen och ledamöternas integritet är i sig en garant för neutralitet och sunda förslag till samhällsinriktade åtgärdsbeslut, avslutar Sven Blomqvist.
Baltic Works Commission har sitt första sammanträde i december 2015 och kommer att medverka vid olika konferenser och seminarier. Kommissionen kommer också att ta uppdrag från de myndigheter som har ett ansvar att se till att miljökvalitetsmålen och generationsmålet kan nås. Baltic Works Commission består av följande ledamöter:
Anders Mannesten, Hållbara Hav
Karl-Johan Lehtinen, Nefco Finland
Docent Sven Blomqvist, Stockholms universitet
Professor Anders Stigebrandt, Göteborgs universitet
Professor Gunno Renman, KTH
Måns Lindell, Länsstyrelsen Jönköping
Martin Sjödahl, Jordbruksverket
Peter Sörngård, Svenskt Vatten
Eva Werkelin, SCR
Eva Östling, Visita
Peter Wallenberg, LRF
Cecilia Hertz, Umbilical Design
Aaron Kaplan, Sense Group
Stephen Hinton, Stiftelsen Hållbart Samhälle
Bengt Simonsson, Teknikmarknad


Frågor besvaras av Bengt Simonsson, 070-572 33 00

12 okt 2015