Planerad fiskodling i Omnefjärden får kritik

Den fortsatta och planerade utökningen av fiskodlingen i Omnefjärden innebär näringsutsläpp som kostar 42 miljoner kronor per år att rena. Detta om man jämför med vad samma mängd näringsämnen kostar att rena i ett avloppsreningsverk. – I rättvisas namn kan man ju tycka att det är kostnader som verksamhetsutövarna borde få ta ansvar för, säger marinbiologen Hans Kautsky.

Läs mer på http://allehanda.se/start/kramfors/1.5600243-planerad-fiskodling-i-omnefjarden-far-kritik

19 feb 2013