Cyanobakterier i samhällets tjänst

En forskargrupp i Uppsala har fått ett stort anslag från EU-kommissionen för att utveckla en lönsam teknik för att få cyanobakterier att producera bränsle. På sikt hoppas gruppen få cyanobakterierna att producera olika sorters bränsle, exempelvis etanol.

Mer information relaterat material hittar du på http://www.havet.nu/?d=190&id=39128

8 jan 2013