Strategier för klimatanpassning i Östersjöregionen

Tvådagars konferens i Kolskjulet där Östersjörådet (Council of the Baltic Sea States) diskuterar strategier för möta olika scenario som kan uppstå i samband med det förändrade klimatet. Politiker, organisationer och forskare möts för att skapa en bild av vad vi kan förvänta oss ska hända och vad vi måste göra för att anpassa oss till de nya förhållandena.

Inledningstalare är Anders Flanking, statssekreterare vid Miljödepartementet och moderator är Karin Lexén,Director Stockholm International Water Institute, SIWI.
Mer info och dokument finns på https://www.cbss.org/Environment/events

10 dec 2012