Cecilia Telia

Vi ställde några frågor till Cecilia om TeliaSoneras engagemang och partnerskap med Initiativet Hållbara Hav.

cecilia-edstrom-dec2012.jpgVarför är det viktigt att näringslivet engagerar sig i arbetet med Östersjön?

– ”Länderna runt Östersjön utgör vår hemmamarknad. För TeliaSonera är det en självklarhet att arbeta för en bättre miljö och att vårt viktiga hav får bättre förutsättningar att överleva.
 Våra tjänster skapar möjlighet att mötas utan att resa, och bidrar därmed till minskad miljöpåverkan. Internt arbetar vi mycket med att minska vår egen miljöpåverkan och för att den energi vi använder ska utnyttjas mer effektivt. Vårt mål är att vi som koncern till och med 2020 ska minska utsläppen av koldioxid med 20 procent per abonnent, och samtidigt förbättra energianvändningen per abonnent med 20 procent”.

Vilka affärsmöjligheter ser TeliaSonera som bidrar till en bättre framtid för Östersjön?

– ”Med de nya snabba näten blir det enklare för alla att utnyttja olika former av mötestjänster.  Det är helt enkelt inte nödvändigt att resa för att ha möten. Vi på TeliaSonera har de senaste åren minskat resandet betydligt genom att hitta enkla och smarta lösningar för olika former av virtuella möten. Vi har också olika lösningar för ett mobilt och flexibelt arbetssätt, som allt fler kunder efterfrågar. Det innebär att vi bidrar till minskad miljöbelastning, men det gör även våra kunder mer effektiva eftersom medarbetarna slipper resa och kan arbeta där de är.”

Vilket är ditt eget finaste Östersjöminne?

– ”Det finaste sommarminnet är från en het augustidag på Gotska Sandön då vi vandrade längs de kilometerlånga stränderna, badade i havet och på avstånd beundrade sälarna som tumlade runt i vattnet. Vintertid är det från Söderarm där vi tillsammans med goda vänner tillbringade en riktigt kall januarihelg när isen låg tjock och skärgården visade sig från sin allra vackraste sida”.

Cecilia Edström, Senior Vice President, kommunikationsdirektör och chef för TeliaSoneras kommunikation.