Övervakningsprogrammen - så mycket bättre

 

Sveriges vattenmyndigheter har nu reviderat sina övervakningsprogram för att få en mer heltäckande bild av övervakningen av vattenmiljön. De nya programmen motsvarar kraven från EU på ett bättre sätt och kommer att vara viktiga i det kommande vattenförvaltningsarbetet.
Läs mer på http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-vattenmyndigheterna/mer-att-lasa/nyhetsbrev/nyhetsbrev-december-2012/Pages/overvakningsprogrammen-battre.aspx

 

27 dec 2012