Bottendjurens rörelse upprätthåller diversiteten på havsbotten

Bottendjuren i Östersjön är naturens eget sätt att syresätta havsbottnen genom att luckra upp bottnen. Samtidigt binder bottnen näringsämnen och vattnet blir renare. Genom att studera t.ex. olika musslors och räkors aktivitet och förflyttning på havsbottnen, så har marinbiolog Sebastian Valanko vid Åbo Akademi fått ny insikt i bottendjurens betydelse för att upprätthålla mångfalden på havsbottnen.

Läs mer: http://svenska.yle.fi/artikel/2012/12/11/bottendjurens-rorelse-uppratthaller-diversiteten-pa-havsbottnen

7 jan 2013