Borrar sig ner i havets historia

På måndag inleds ett unikt projekt i utforskandet  av Östersjöns miljöhistoria.

Forskargruppen hoppas kunna kartlägga utvecklingen i Östersjön de senaste 130 000 åren genom att borra sig ner i bottensedimenten på sju olika platser.

Läs mer: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/ostersjons-miljohistoria-kartlaggs

18 feb 2014