Bönder till havs - Sveriges framtid?

I en tid av globalt fokus på energiförsörjningsfrågor ökar behovet av mer kunskap om hållbara bioenergikällor. En pågående utvärdering tyder på att algodling och algupptag till havs för att tillverka biobränsle kan vara lönsamt, både sett ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Läs mer i tidningen Havsutsikt på havet.nu: http://www.havet.nu/?d=186&id=54641374

 

15 feb 2013