Blåmusslan: mat, superlim och reningsverk

Blåmusslan är ett djur som har stor potential att bidra på många plan i arbetet med att skapa en hållbar framtid.

Som filtrerare tar den upp stora mängder näringsämnen ur havet och omvandlar det till högvärdigt protein som kan bli läcker mat för oss människor eller  bra ekologiskt foder till såväl såväl djuruppfödning som fiskodlingar. Proportionerna kväve, fosfor och kalium i kombination med kalkskalet gör också musslorna till mycket bra gödningsmedel

Försök på går också att utveckla nya superlim med utgångspunkt från de ämnen som musslan använder för att fästa vid klippor och det finns även lyckade försök med att utveckal nya rostskyddsmedel med musslan som grund.

Läs rapporten i en populärversion här: http://www.energiost.se/images/Baltic_EcoMussel_-_Popular_version.pdf

5 dec 2013