Biologisk rådgivning för Östersjöfisket 2014: något dystrare bild av torskbestånden, mer hoppfullt för andra arter

I dag presenterade ICES (Internationella havsforskningsrådet) rådgivande kommitté råd för hållbara fiskekvoter i Östersjön under 2014. Havsforskarna menar att fisket på torsk i västra Östersjön är mer omfattande än vad som är långsiktigt hållbart och att det därför bör begränsas ytterligare. Torsken i östra Östersjön (öster om Bornholm) visar på en positiv trend, men från en betydligt lägre nivå än vad man tidigare trott.

Läs mer: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressrelease/view/biologisk-raadgivning-foer-oestersjoefisket-2014-naagot-dystrare-bild-av-torskbestaanden-mer-hoppfullt-foer-andra-arter-872477

31 maj 2013