Bildäck största källan till mikroplaster

Bildäck är med ca 13 500 ton per år den största utsläppskällan av mikroplaster, sedan kommer granulat från konstgräsplaner med 2 300-3 900 ton per år. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket, där man kartlagt källor och spridningsvägar för mikroplast. Andra mikroplastkällor är syntetfibrer från tvätt, slitage från båtskrov, industriell produktion och hantering av plast, samt hygienartiklar.

Läs mer: http://www.havet.nu/?d=190&id=47779&t=D%E4ckslitage%20st%F6rsta%20k%E4llan%20till%20mikroplaster

9 mar 2016