Bevisat: Plastätande fiskar blir förgiftade och får leverskador

Tyvärr har våra farhågor bekräftats; vävnader i fisk fångar upp miljögifter som finns i och på mikroplast. Det visar en ny artikel som precis publicerats i Natures spinofftidskrift Scientific Reports. Fiskar av arten Japansk risfisk, Oryzias latipes, som matats plastbitar uppvisade tydlig påverkan av plastätandet jämfört med de fiskar som inte fick det serverat.

Läs mer: http://danielhansson.se/bevisat-plastatande-fiskar-blir-forgiftade-och-far-leverskador/

22 nov 2013