Beslut om skärpta regler ska ge fler vilda laxar

Yrkesfiskare och fritidsfiskare ska i större utsträckning fånga odlad lax i Östersjön för att öka skyddet av den vilda laxen. Havs- och vattenmyndighetens beslut innebär att den av EU beslutade kvoten för yrkesfisket fördelas så att fisket i högre grad sker på odlad lax. För fritidsfisket innebär beslutet att fisket med fasta redskap i Bottenviken får starta senare och att trollingfiskare i Östersjön enbart får fånga odlade laxar som märkts genom att fettfenan tagits bort.

Läs mer: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/havochvatten/pressrelease/view/beslut-om-skaerpta-regler-ska-ge-fler-vilda-laxar-866547

17 maj 2013