Bättre fartyg minskar risken för katastrofer

Tekniken och synen på säkerhet har förändrats så mycket att katastroferna med passagerarfärjorna Estonia och Scandinavian Star troligen inte kunnat hända i dag. Fartygsolyckorna har blivit färre, sedan 1985 har olyckorna minskat med en tredjedel.

Läs och hör mer på: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=5396331

4 jan 2013