Workshop om skrotning av fritidsbåtar i Kolskjulet

Nära hälften av Europas båtpark finns i de Nordiska länderna. Trots att plastbåtarna har en lång livslängd kommer skrotning av fritidsbåtar bli en kommande utmaning för samhället. Inom Norden finns idag endast några få platser där man kan lämna sin skrotbåt för återanvändning och destruktion.

Måndag den 3 december håller Håll Sverige Rent m fl arrangörer har heldagskonferens i Kolskjulet i ämnet.

Läs mer om seminariet på http://www.hsr.se/documents/NY_Vartarbete/Miljomedvetet_batliv/Workshop_skrotning_fritidsbatar.pdf 

 

3 dec 2012