Båtägare kan slippa havstulpaner med ny miljövänlig metod

En ny och miljövänligare metod att slippa havstulpaner på båtbottnar har utvecklats av Emiliano Pinori i samarbete med andra forskare på Göteborgs Universitet och SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås.

Läs mer: http://forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/batagarekanslippahavstulpanermednymiljovanligmetod.5.7107533313f7947d1eb13.html

25 jun 2013