Avslöjande som gav pris

Östersjöfondens pris går i år till Seppo Knuuttila, den forskare som bland annat låg bakom avslöjandet av de stora och dittills okända utsläppen från ryska floder till Finska viken. En enda gödselfabrik släppte ut mer fosfor än hela Finland.

Läs mer: http://www.ostersjofonden.org/

Källa med ytterligare länkar till relaterad information: http://www.havet.nu/?d=190&id=40517

20 maj 2013