Avloppsvatten dumpas fortfarande i Östersjön

IMO vill förbjuda kryssningsfartygen att dumpa avloppsvatten i Östersjön, men majoriteten av Östersjöhamnarna kan inte ta emot avloppsvattnet. Arbetet med att uppdatera hamnarnas mottagningskapacitet går långsamt.

Den internationella maritima organisationen IMO vill göra Östersjön till ett specialområde, där allt dumpande av avfallsvatten förbjuds. Förbudet ska träda ikraft år 2016, men redan år 2015 borde hamnarnas mottagningskapacitet vara ordnad.

Läs mer: http://svenska.yle.fi/artikel/2013/04/19/avloppsvatten-dumpas-fortfarande-i-ostersjon

23 apr 2013