Att rädda Östersjön - en lönsam investering

Det internationella forskarnätverket BalticSTERN har beräknat nyttan och kostnaderna för att minska övergödningen enligt Helsingforskommissionens Aktionsplan för Östersjön. Det är första gången en sådan studie genomförts för alla nio Östersjöländer, och den visar på stora välfärdsvinster ifall Östersjön tillfrisknar.

Läs mer på http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/attraddaostersjonenlonsaminvestering.5.a040ddc13d67129e1834.html

15 mar 2013