Våra informationsvägar

Initiativet Hållbara Hav arbetar med flera olika kanaler för att nå ut till både privatpersoner och beslutsfattare. Här nedan ser du våra viktigaste vägar att nå ut med vår information.

HållbaraHav-seminariet

Östersjön i fokus i Kolskjulet på Kastellholmen i september månad varje år
Kraftsamling med forskare, politiker, näringsliv, intresseorganisationer (NGOs) och andra Östersjövänner.

Seminariedagen består av ett kunskapsblock med forskare från våra universitet och högskolor som följs av en paneldiskussion med representanter från det offentliga, näringslivet och vårt nätverk. Hela seminariet filmas av SVT och går att se på SVT Play.

Hållbara Hav-bilagan

Initiativet Hållbara Hav producerar en egen bilaga om Östersjön som publiceras i Dagens Nyheter. Årets bilaga laddar du enkelt ner här

Miljöutställning fysisk och virtuell

Initiativet Hållbara Hav har tagit fram en mobil utställning om plaster, kemikalier och läkemedel där vi visar vad vi som privatpersoner kan göra i våra egna hem för att minska vår påverkan på oss själva och Östersjön. Utställningen heter "Etta med kök" och finns även i en enklare digital verison här.

Vår förra utställningen ”Österjsön - vembryrsig..” finns även den i digital form och även översatt till sju Östersjöspråk samt engelska. http://vembryrsig.savethebalticsea.org/

Briggen Tre Kronor af Stockholm

En fullständigt unik symbol för vårt arbete med Hållbara Hav. Med fartyget som utgångspunkt kan vi sprida kunskap om läget i Östersjön i de hamnar vi besöker. Ombord anordnas seminarier och möten i samarbete med organisationer, kommuner och företag. Utställningen "Östersjön - vem bryr sig..." visas på kajen i svenska hamnar. Med den digitala utställningen, på sju språk, har vi fått ytterligare ett verktyg att använda ombord i såväl svenska som utländska hamnar.

Tre Kronor fungerar också som forskningsfartyg i tjänst hos våra miljöforskare på Institutionen för Tillämpad Miljövetenskap vid Stockholms universitet, Umeå universitet och KTH. Under seglingssäsongen 2013 genomfördes ett projekt i samarbete med forskningsprogrammet MistraPharma där besättningen på Briggen tog vattenprover för att söka läkemedelsrester. Läs mer om resultaten och om Tre Kronor som forskningsfartyg här

Kolskjulet på Kastellholmen

I den vackra och traditionsrika konferenslokalen i Kolskjulet samlas varje år gäster inbjudna till Östersjöseminariet i september för att lära och diskutera aktuella och brännande frågor som rör vårt vackra innanhav.
I Kolskjulet pågår under året många andra aktiviteter med bäring på en hållbar havsmiljö.

Nätverket

Runt Initiativet finns ett stort, starkt och unikt nätverk. Föreningen Briggen Tre Kronor som har 3500 medlemmar, ett hundratal stöttande företag, det svenska Hovet, Stockholms och Umeå universitet, KTH, Mistra/Pharma, Läkemedelsverket, NGOs, Miljödepartementet, kommuner med flera.

Nätverket gör oss starka i vårt arbete och nätverket växer hela tiden, år från år.

Almedalen

Almedalen är en viktig mötesplats för Initiativet HållbaraHav. Almedalsveckan har kommit att bli ett begrepp inom hållbarhetssverige och förutom det politiska samtalet förs debatt och diskussion i alla tonarter om miljö, klimat, energi - allt under ett övergripande hållbarhetsparaply. Ombord på Tre Kronor arrangerar vi seminarier, möten och mingel kring viktiga hållbarhetsfrågor i samarbete med partners, organisationer, företag och myndigheter.

Läs mer om Inititativet Hållbara Hav i Almedalen

Allt för Sjön - miljötorg

Initiativet Hållbara Hav och Allt för Sjön har under hösten 2013 slutit ett partneravtal där Initiativet Hållbara Hav och Allt för Sjön gemensamt utvecklar miljötorget och ger det en mer betydande roll i mässan.

Miljötorget, Hållbara Hav, presenterades för första gången på båtmässan våren 2013. Centrum för torget är vår Initiativet Hållbara Havs utställning och i anslutning till den presenteras andra utställare samtidigt som vi även arrangerar seminarier och föredrag.

Hamnbesök

Fartyget Tre Kronor af Stockholm genomför varje år en omfattande segling mellan hamnar runt Östersjön och Bottenhavet. Målet är att sprida kunskap om miljösituationen i havet och på vilket sätt privatpersoner, företag och kommuner kan medverka till ett friskare Östersjön.

I samarbete med respektive kommunledning, det lokala näringslivet intresseorganisationer, våra partners och Initiativets nätverk planeras innehållet i varje hamnbesök.

En central del i hamnbesöken är miljöutställningen "Östersjön - vem bryr sig...".Kring denna byggs ett miljötorg med möten och seminarier där partners och andra intressenters hållbarhetsarbete presenteras.

Under besöken arrangeras även särskilda visningar av utställningen för skolungdomar.

Ungdomar

I vår verksamhet har ungdomar alltid varit viktiga. Redan på vår jungfrusegling hade vi med elever från Nacka gymnasieklasser. Därefter har vi fortsatt att engagera ungdomar i olika former av projekt i samband med våra seglingar. I samarbete med Marina Läroverket får ungdomar möjlighet att segla Tre Kronor och lära sig mer om Östersjön.