Arbetet med våtmarker behöver få fortsatt stöd

Det finns farhågor för att anslagen till våtmarker slopas i det nya landsbygdsprogrammet. Därmed skulle ett kostnadseffektivt medel mot övergödningen i Östersjön stoppas. Det skriver nationalekonom Stefan Jendteg.

Läs mer: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vatmarker-ar-billig-miljovard_8874562.svd

10 jan 2014