Analyserar Östersjöns DNA

Projektet Blueprint ska utveckla ett genetiskt verktyg för att monitorera miljön i Östersjön. Målet med det EU-programmet Bonus är att uppnå hållbara ekosystem i Östersjön genom att finansiera olika forskningsprojekt. Innan slutet av 2017 kommer totalt 27 miljoner euro, motsvarande 244 miljoner kronor, att delas ut. I november valdes de sju första forskningsprojekten ut. Ett av dem är Blueprint.

MÅLET MED BLUEPRINT är att utveckla en ny metod som ska kunna användas för att avläsa miljön i Östersjön. Projektet kommer att bestå av en kombination av fältstudier, experimentella studier, bioinformatik och modellering.

Genom att kartlägga gener och deras expression hos mikroorganismer som lever i Östersjön kommer metoden kunna användas för att dra slutsatser kring vilka metaboliska processer som äger rum inne i organismerna. Denna information kan i sin tur indikera hur miljön i havet ser ut.

Läs mer: http://www.kemivarldenbiotech.se/nyheter/analyserar-ostersjons-dna/

18 dec 2013