Ån som ger nya vyer

Tullstorpsån ingår i ett pilotprojekt för att komma till bukt med övergödningen i Östersjön, initierat av markägarna själva. Genom att anlägga våtmarker och bredda och att återge ån sin krokiga väg fram hindras vattenflödet från att ta fart. Därmed fastnar mycket av de näringsämnen som annars förs med. Framförallt konstgödselämnena fosfor och kväve.

Läs mer http://www.skanskan.se/article/20130408/TRELLEBORGVELLINGE/704079933/-/an-som-ger-nya-vyer

17 apr 2013