Almedalen 2014

Välkommen till Initiativet Hållbara Hav och Briggen Tre Kronor under Almedalsveckan i Visby

Årets tema är kemikalier, plaster och läkemedel som vi hittar i våra hem och som har potential att påverka både oss själva och Östersjön

Miljöminister Lena Ek inviger Initiativet Hållbara Havs nya miljöutställning

Se video här

Östersjön - vem bryr sig? Forskaren och miljöministern - Vad är problemen och vad gör vi åt dem idag?
85 miljoner människor släpper ifrån sig avfall och föroreningar. Situationen är kritisk. Lena Ek och forskare beskriver nuläget, vad som görs samt lyfter fram hur våra val i hemmiljön påverkar Östersjön.
Medv: Lena Ek miljöminister, Tina Elfwing Östersjöcentrum/Stockholms universitet samt Magnus Breitholtz ITM/Stockholms universitet
Se video här

Kök/ Östersjön – kemikalier på menyn. Hur påverkar dina matvanor miljön och din hälsa? 

Se hela evenemanget uppdelat i olika avsnitt:

 Redskap &
 material_1
 

 Redskap &
 material_2
 
 Bekämpningsmedel
 Östersjöfisk 

 Tacos på värphöns &
 Kött och Östersjön

 Avslutning,
 Frågor till
politiker
 samt konsumentråd

Vilka kemikalier och miljögifter finns i vår mat och våra köksprodukter? Hur påverkar våra val Östersjön och vår hälsa? Hur vi väljer rätt? Kom för att få svar och lyssna på när forskare, företag och myndigheter diskuterar hur de ser på framtiden.
Medv: Unga Gröna Ekokockar, Johan Cejie KRAV, Christina Snöbohm Coop, Bo Gustaffson Stockholms universitet och  Livsmedelsverket.
Moderator: Karin Strandås

Badrum/ Östersjön – en naturlig skönhet? Hur påverkar läkemedel och kosmetika vår vattenmiljö?

 Läkemedel i Östersjön
 -vad innebär det?

 Producenternas roll 

 Rening av ämnen i läkemedel
 och kosmetika

 Miljöbedömning av
 Läkemedel
 Problematiska ämnen
 i kosmetika och
 hygienprodukter

 Vad hittade professorn 
 i sitt badrumsskåp?

 Konsumentens ansvar

 Om reglering samt
 uppmaningar till
 politikerna


Beskrivning av evenemanget: Hur miljöfarliga är läkemedel? Vad finns det för miljö- och hälsofarliga ingredienser i kosmetika och hygienartiklar? Hur påverkar våra val Östersjön och vår hälsa? Hur väljer vi rätt? Kom för att få svar och lyssna på när forskare, företag och myndigheter diskuterar hur de ser på framtiden.
Medv: Charlotte Unger MistraPharma/Läkemedelsverket, Bengt Mattson LIF/Pfizer, Olof Holmer KTF, Pär Svahnberg Trossa AB, Jerker Fick MistraPharma/Umeå universitet, Berndt Björlenius MistraPharma/KTH, Christina Rudén MistraPharma/Stockholms universitet.
Moderator: Karin Strandås

Lekrum/ Östersjön – inget att leka med.  Kemikalier i leksaker - hur påverkas barnen och miljön?

Se hela seminariet uppdelat i olika avsnitt:Beskrivning av evenemanget: Vad finns det för skadliga kemikalier i barnens leksaker? Vilka krav ställer lagstiftningen? Hur påverkar våra val Östersjön samt vår och barnens hälsa? Hur väljer vi rätt? Kom för att få svar och lyssna på när forskare, företag och myndigheter diskuterar hur de ser på framtiden.
Medv: Brita Forsström Svanen, Marlene Ågerstrand Stockholms universitet, Representant från Kemikalieinspektionen
Moderator: Karin Strandås

Ungdomspolitikerdebatt. Östersjön – vi bryr oss! En utfrågning av framtidens politiska makthavare om morgondagens miljöpolitik.

Se video här

Beskrivning av evenemanget: Utfiskning, övergödning och miljögifter är bara några av hoten. Vilka är de viktigaste akuta åtgärderna för att rädda Östersjön? Har framtidens makthavare lösningar på problemen? Du får morgondagens svar redan nu.
Medv:
Philip Botström Miljöpolitisk talesperson Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Josefine Temrell Miljöpolitisk talesperson Liberala Ungdomsförbundet
Gustav Kasselstrand Ordf. Sverigedemokraternas ungdomsförbund
Tove Liljeholm Vice ordf. Ung Vänster
Christian Carlsson Vice ordf. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
Algot Thorin Miljöpolitisk talesperson Centerpartiets ungdomsförbund
Lorentz Tovatt Ordf. Grön Ungdom
Erik Bengtzboe Ordf. Moderata ungdomsförbundet
Moderator: Folke Rydén Journalist/Filmare