Almedalen 2016

I samarbete med Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum, Kemikalieinspektionen, Trossa AB och Länsförsäkringar Stockholm arrangerar Hållbara Hav en serie av seminarier och paneldiskussioner kring frågor som rör Östersjöns miljö och framtid under Almedalsveckan 2016.

Vi arrangerar även ett antal fristående programpunkter tillsammans med SMHI, Baltic Work Comission, Takeda och Håll Sverige Rent.

Programmet för veckan hittar du här och allteftersom kommer vi att komplettera med filmer och sammanfattningar. Programmet i PDF.

Här är de färdiga filmerna från genomförda seminarier. Programmet hittar du längst ner

Hur mår Östersjön? Invigning

Invigning med Tina Elfwing, föreståndare för Östersjöcentrum, Göran Lindstedt, generalsekreterare, Stiftelsen Hållbara Hav samt Anders Mannesten, vd Briggen Tre Kronor. Sammanfattning av läget och bra diskussion med initierad publik!
Hela videon 

Går det att köpa en giftfri vardag? - Om kemikaliesmart upphandling.

Vad kan kommuner och företag göra för att bidra till en giftfri vardag? Hur kan offentlig upphandling vara ett effektivt verktyg för att skydda hälsa och miljö mot farliga kemikalier?
Korta citat. Hela seminariet

Recept för en hållbar upphandling av läkemedel

Hur kan upphandling användas mer effektivt för att minska negativ påverkan på människor och miljö vid tillverkningen av läkemedel? Panelsamtal om vilka möjligheter som finns och vad som behövs för att driva utvecklingen framåt.
Korta citat. Hela seminariet

Mikroplaster - Effekter och källor

Marie Löf, ekotoxikolog inom Baltic Eye på Stockholms universtitets Östersjöcentrum talar om mikroplasternas källor och effekter. Dragningen gjordes under Almedalsveckan 2016 som en inledning till en paneldiskussion om förbudet mot mikroplaster i kroppsvårdsprodukter
Hela presentationen

Kan Sverige ta ledartröjan i arbetet för ett EU-förbud mot mikroplast i kroppsvårdsprodukter?

I en färsk EU-rapport rekommenderas medlemsländer att stiga fram och leda arbetet för ett EU-förbud mot
mikroplast i kroppsvårdsprodukter. Kan Sverige ta den rollen – och i så fall hur? Regeringen vill se ett nationellt
förbud. Skulle det hjälpa eller stjälpa arbetet för ett förbud i hela EU?
Korta citat. Hela seminariet

Östersjön om 20 år

Baltic Works Commission hälsar dig välkommen till en diskussion om hur Östersjöns övergödning och miljöutmaningar bör mötas med en förnyad åtgärdspolicy för att klara miljökvalitetsmål och generationsmålet. Hur kan det dominerande interna läckaget av fosfor åtgärdas? 
Hela seminariet

Vårt framtida hav – Östersjön som ett varmare, sötare och surare hav. Hur agerar vi?

Klimatförändringen påverkar Östersjön ovanligt mycket: havsmiljön förändras och havsnivån stiger. Hur agerar samhället med forskning, miljöövervakning, myndighetsansvar och anpassning för att rädda Östersjön? Östersjön är redan idag ett utsatt hav med känslig miljö.
Inledning, Paneldiskussion

Östersjön kan inte försäkras

Östersjön kan inte försäkras, men hur kan vi som företag och individer agera för att skydda och anpassa oss till klimatförändringarna? Hur påverkas vi av klimatförändringarna och vad vi kan göra för att bidra till en friskare Östersjö och ett mer hållbart klimat? Per Holmberg, tidigare meteorolog på SVT och numera naturskadespecialist på Länsförsäkringar.
Snabba citat,  Hela presentationen

Fem kronor för en plastkasse

I höst ska nya regler om hur Sverige ska minska användandet av plastbärkassar vara klara. Syftet är både att minska nedskräpningen och att spara resurser. Välkommen till Håll Sverige Rents diskussion om förslaget att handeln ska ta ut fem kronor per plastbärkasse och en framtidsspaning kring alternativ för plastbärkassen och kring plastförpackningars framtid
Hela paneldiskussionen 

Status – Hur mår Östersjön idag? (måndag 4 juli klockan 10:00 - 11:00)

14 jun 2016

En intressant överflygning av problemställningen och en initierad och kunnig publik som ställde flera bra frågor för Tina Elfwing att svara på. Se inledningen på video här:   "85 miljoner människor runt Östersjön släpper ifrån sig avfall och föroreningar. Hur ser framtidens Östersjön ut? Det finns möjligheter men hur ser de ut?"  Medverkande: Göran Lindstedt, generalsekreterare, [...]


Går det att köpa en giftfri vardag? Om kemikaliesmart upphandling (måndag 4 juli klockan 11:30 - 13:00)

14 jun 2016

Vad kan kommuner och företag göra för att bidra till en giftfri vardag? Hur kan offentlig upphandling vara ett effektivt verktyg för att skydda hälsa och miljö mot farliga kemikalier? Det var några av de frågor som diskuterades på ett välbesökt seminarium om kemikaliesmart upphandling under Almedalsveckan 2016. Kemikalieinspektionen var huvudarrangör till seminariet, som var en [...]


Recept för en hållbar upphandling av läkemedel (måndag 4 juli klockan 13:30 - 14:30)

14 jun 2016

Hur kan upphandling användas mer effektivt för att minska negativ påverkan på människor och miljö vid tillverkningen av läkemedel? Vilka möjligheter finns och vad behövs för att driva utvecklingen framåt? Det var några av de frågor som panelen diskuterade under Hållbara Havs seminarium om hållbar upphandling av läkemedel, under Almedalsveckan 2016. Seminariet var en del [...]


Kan Sverige ta ledartröjan i arbetet för ett EU-förbud mot mikroplast i kroppsvårdsprodukter? (tisdag 5 juli klockan 10:00-11:00)

14 jun 2016

I en färsk EU-rapport rekommenderas medlemsländer att stiga fram och leda arbetet för ett EU-förbud mot mikroplast i kroppsvårdsprodukter. Kan Sverige ta den rollen – och i så fall hur? Regeringen vill se ett nationellt förbud. Skulle det hjälpa eller stjälpa arbetet för ett förbud i hela EU? Det var de frågor som Baltic Eye [...]


Östersjön om 20 år (tisdag 5 juli kl 12:30-13:30)

14 jun 2016

Baltic Works Commission hälsar dig välkommen till en diskussion om hur Östersjöns övergödning och miljöutmaningar bör mötas med en förnyad åtgärdspolicy för att klara miljökvalitetsmål och generationsmålet. Hur kan det dominerande interna läckaget av fosfor åtgärdas? Tid och Plats:Tisdag 5 juli klockan 12:30 - 13:30 på Briggen Tre Kronor, inre hamnen i Visby Medverkande från Baltic [...]


Vårt framtida hav – Östersjön som ett varmare, sötare och surare hav. Hur agerar vi? (tisdag 5 juli kl 14:00-14:45)

14 jun 2016

Välkommen till SMHIs seminarium i Almedalen om Östersjön i ett förändrat klimat. Klimatförändringen påverkar Östersjön ovanligt mycket: havsmiljön förändras och havsnivån stiger. Hur agerar samhället med forskning, miljöövervakning, myndighetsansvar och anpassning för att rädda Östersjön? Östersjön är redan idag ett utsatt hav med känslig miljö. Övergödning påverkar, alger blommar och de döda bottnarna breder ut [...]


Östersjön kan inte försäkras! (tisdag 5 juli klockan 15-15.45)

14 jun 2016

Östersjön kan inte försäkras, men hur kan vi som företag och individer agera för att skydda och anpassa oss till klimatförändringarna? Hur påverkas vi av klimatförändringarna och vad vi kan göra för att bidra till en friskare Östersjö och ett mer hållbart klimat? Det var några av frågeställningarna som Pär Holmgren, tidigare meteorolog på SVT, [...]


Hur ska framtidens makthavare rädda Östersjön? (onsdag 6 juli klockan 13.00-14.00)

14 jun 2016

Vilka är de viktigaste akuta åtgärderna för att rädda Östersjön? Har framtidens makthavare lösningar på problemen? Du får morgondagens svar redan nu. Se debatten som modereras av Mikael Karlsson, Agronom och filosofie doktor i miljö- och energisystem     Medverkande: Gustaf Götherg, Internat. sekr, Moderata Ungdomsförbundet Magnus Ek, ordförande, Centerpartiets Ungdomsförbund Hanna Lidström, språkrör, Grön [...]


Fem kronor för en plastkasse - Vad händer? (onsdag 6 juli kl 15:15-16:30)

14 jun 2016

I höst ska nya regler om hur Sverige ska minska användandet av plastbärkassar vara klara. Syftet är både att minska nedskräpningen och att spara resurser. Reglerna är sprungna ur ett EU-direktiv, som kräver att alla EU:s medlemsländer ska reducera förbrukningen av tunna plastbärkassar.  Välkommen till Håll Sverige Rents diskussion om förslaget att handeln ska ta [...]