Almedalen 2015

Programmet i Almedalen syftar till att öka medvetenheten om Östersjöns situation och är utarbetat av forskare och experter vid Stockholms universitet, Kemikalieinspektionen, Trossa och MistraPharma. 

MÅNDAG 29/6

 ”Hur mår Östersjön idag?” Invigning av Hållbara Havs seminariedagar och miljöutställningar - Presentation av veckans program.

Invigning av Anders Mannesten marknadschef, Initiativet Hållbara Hav och Briggen Tre Kronor.
Hur mår Östersjön? Översikt av Magnus Breitholtz, professor i ekotoxikologi, Stockholms universitet.

Vi tar tempen på havet. Ta del av den senaste kunskapen om Östersjöns tillstånd och miljöproblem. Vi kopplar frågorna kring övergödning, fiske, miljögifter och mångfald till utställningarna ombord, där vi visar hur du konkret kan bidra till en förbättring.
Medv: Anders Mannesten, marknadschef, Initiativet Hållbara Hav. Magnus Breitholtz, professor i ekotoxikologi, Stockholms universitet.

Panelsamtal: "Antibiotikaresistens – en fråga på liv eller död"

Video: Inledning o presentation, 1. Bakgrund2. Hur oroade ska vi vara? 3. Biocider4. Upphandlingens roll5. Industrins roll6. Reningsverk7. Finns hållbara lösningar?8. frågor

25000 personer dör varje år i EU på grund av antibiotikaresistens. WHO klassar det som ett av de största hoten mot folkhälsan. Varför uppkommer resistens, hur sprids den? Vad görs idag och vad krävs framöver? Vi bjuder på lättare lunch ombord kl.11.30. Samtalen börjar 12.00.
Moderator: Magnus Breitholtz, professor i ekotoxikologi vid Stockholms universitet.
Medv: Nina Cromnier, generaldirektör, Kemikalieinspektionen. Olov Aspevall, sakkunnig läkare, Folkhälsomyndigheten. Anna Linusson, vd, Svenskt vatten. Bengt Mattson, miljöchef, LIF/Pfizer. Pauline Göthberg, nationell samordnare Socialt Ansvarstagande i Offentlig Upphandling, Sveriges landsting och regioner. Carl-Fredrik Flach, forskare, Göteborgs universitet/MistraPharma.

 

TISDAG 30/6

"Politikens roll i den enskilde konsumentens val"

Introduktion. 1 Film: The Baltic Sea Expedition (Folke Rydén), 2. Ska vi vara oroliga för mikroplaster? 3. Går det att förmedla ett budskap för att få till stånd politiska åtgärder? 4. Hur mycket ska konsumenter ta på sig ansvaret att skydda sig själva och miljön? 5. Vad krävs för att forskarnas resultat ska nå politikerna? 6. Vems ansvar är partiklar från bildäck, konsumentens eller politikernas? 7. Forskare måste kunna våga uttala sig, 8 Hur mycket info behöver politiker för att uttala sig? 9. Kan man som politiker driva agendan genom konsumentmakt istället för genom lagstiftning?  10. Läsbara innehållsförteckningar, publikfråga, 11. Väljer media hellre enkla teman mot konsument än tyngre ämnen riktade mot politiker? 12. Vad vill du skicka med till politikerna? 13. Publikfrågor.  

Vem har egentligen ansvaret för att vi får en hållbar utveckling – politikerna eller konsumenterna? Eller kanske båda? Filmen, "The Baltic Sea Expedition", om mikroplaster är utgångspunkt för ett samtal om Östersjöns miljö, illavarslande konsumtionsmönster och svåra val som borde vara enkla. Filmen introduceras av filmskaparen Folke Rydén själv. Därefter samtal mellan politiker, forskare och journalister.
Medv: Åsa Westlund, riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Göran Lindstedt, vd Initiativet Hållbara Hav Folke Rydén, journalist och filmskapare, Folke Rydén Production.

Panelsamtal: "Plast i Östersjön - vad har det med dig att göra?"

Video: Inledning och presentation, 1. Varför är mikroplaster ett problem och vilka skador kan detekteras? 2. Hur stort är problemet med hygienprodukter jämfört med andra plastkällor? 3. Går det att förbjuda mikroplaster i hygienprodukter? 4. Vad händer med mikroplaster i reningsverken? 5.  Risker i massmedia och nyttan av miljömärkning, 6. Konsumentmakt och vikten av att bra forskning kommer fram, 7 Att ta bort plasterna är den enklaste vägen att bli av med problemet, 8. Vad skulle du vilja se hända för att komma till rätta med problemet?

Mellan 60-80% av allt marint skräp uppskattas bestå av plast. Hundratals olika djurarter världen över fastnar i plastföremål och misstar plast för föda. Vad kan vi göra åt det och hur kan vi minska tillförseln till Östersjön? Vi bjuder på lättare lunch ombord kl.11.30. Samtalen börjar 12.00.
Moderator: Göran Lindstedt, vd Initiativet Hållbara Hav. Medv: Mikael Karlsson, ordförande, European Environmental Bureau. Yvonne Ryding, grundare och ordförande, Yvonne Ryding Scandinavia AB. Magnus Breitholtz, professor i ekotoxikologi, Stockholms universitet. Anna Kärrman, universitetslektor, Örebro universitet. Anders Finnson, vattentjänster, Svenskt Vatten.

"Mikroplaster – ingen småsak för Östersjön"

Plastpartiklar under 5mm kallas mikroplast, forskning har visat flera problematiska egenskaper med dessa. Var kommer de ifrån och vad händer med dem i naturen? Hur påverkar de Östersjön och dess invånare? Och vad kan du göra?
Medv: Anna Kärrman, universitetslektor, Örebro universitet. Magnus Breitholtz, professor i ekotoxikologi, Stockholms universitet.

"Plast - ohållbart i längden?"

Plast är ett lätt, mångsidigt och hållbart material som vi har vida användning av i vårt moderna samhälle. Över 250 miljoner ton plast produceras årligen. Men plast kan vara problematiskt i miljön. Vad sker det för forskning inom området idag?
Medv: Marie Löf, forskare och kommunikatör, Östersjöcentrum vid Stockholms universitet. Sofia Bejgarn, forskningsassistent, ACES vid Stockholms universitet. Berit Gewert, doktorand, ACES vid Stockholms universitet. Magnus Breitholtz, professor i ekotoxikologi, Stockholms universitet.

ONSDAG 1/7

”Leder nedmonteringen av journalistiken till sämre havsmiljö?”

Vilket ansvar har journalistiken för att förmedla en korrekt bild av miljöriskerna i Östersjön? Hur påverkar mediekrisen politikernas möjligheter att fatta kloka beslut om en hållbar framtid? Ska universiteten axla en större roll i att kommunicera havsforskningen till beslutsfattare och allmänhet.
Moderator: Henrik Hamrén, moderator, vetenskapsjournalist, Östersjöcentrum vid Stockholms universitet. Medv: Johan Rockström, professor och föreståndare, Stockholm Resilience Centre. Tina Elfwing, föreståndare, Stockholms universitets Östersjöcentrum. Maria Lindholm, chefsutredare, Vetenskap & Allmänhet. Patrik Hadenius, chefredaktör och vd, Forskning & Framsteg. Beatrice Rindevall, redaktör, Extrakt.

Panelsamtal ”Kemikalierna närmast kroppen: vad finns i våra textilier?

Det används stora mängder kemikalier när textilier tillverkas. Vilka kemikalier klär vi oss i, och kan de vara farliga? Vi bjuder på lättare lunch ombord kl.11.30. Samtalen börjar 12.00.
Moderator: Göran Lindstedt, vd Initiativet Hållbara Hav. Medv: Ingela Andersson, tf avdelningschef för Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel, Kemikalieinspektionen. Magnus Breitholtz, professor i ekotoxikologi, Stockholms universitet. Mikael Karlsson, miljöforskare KTH, ordförande European Environmental Bureau. Ylva Weissbach, kemikaliespecialist, H&M.