Allt mindre PCB och dioxin i strömming

Allt färre strömmingar innehåller dioxin- och PCB-halter som överskrider EU:s gränsvärden enligt THL:s mätningar under de tre senaste åren. Gifthalterna i strömmingen har minskat med cirka 80 procent sedan 1970-talet. Strömming används som en indikatorart för Östersjöns tillstånd. Därmed kan minskningen ses som ett tecken på förbättring av gifthalterna i Östersjön.

Läs mer

17 dec 2019