Allmänheten uppmanas hjälpa till att rädda gäddorna i Östersjön

Antalet gäddor i Östersjön blir allt färre. Orsaken är att många av de våtmarker där gäddorna lägger sina ägg har försvunnit. Just nu flera projekt som på olika sätt försöker underlätta gäddornas fortplantning. Nu vädjar havsmiljöinstitutet om allmänhetens hjälp med att hitta och fotografera våtmarker.

Läs mer: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=5815352

21 mar 2014