Allt för Sjön 2015

Den 28 februari slår Allt för Sjön upp sina portar och Initiativet Hållbara Hav fortsätter att vara navet i mässans miljösatsning.

Samarbete med Stockholms universitet, Östersjöcentrum

En stor nyhet för oss är det fördjupade samarbetet med Östersjöcentrum. Hur skiljer sig en frisk eller övergödd miljö åt, och hur kan du själv lägga märke till om miljön förändras eller försämras? Och vad är det egentligen som döljer sig under ytan?
Läs mer om Östersjöcentrum

Fråga en forskare

På årets Allt för Sjön har du möjlighet att möta forskare från Stockholms universitets Östersjöcentrum och ställa alla frågor som du har om Östersjön. Du kan också skriva ner dina frågor och lämna i montern. Dessa kommer sedan forskare från Stockholms universitet att besvara. Alla frågor och svar kommer att lämnas till politikerna under Almedalsveckan så att de får veta vad du undrar över och vilka svar som finns på dina frågor så att de kan agera.

Kan du inte komma till mässan kan du också sända in dina frågor via mail till balticeye.ostersjocentrum@su.se  eller via Twitter till  @thebalticeye eller lägga upp på din egen Twitter med hashtag #förÖstersjön.

Här kan du se en intervju med Livija Ginters, kommunikatör på Östersjöcentrum som berättar för Martin Loogna från Skärgårdsradion "Fråga en forskare" och om vad Östersjöcentrum har för uppgifter med att förmedla kunskaperna från forskarna till våra beslutsfattare.

Praktiska råd

Vi visar också vår egen utställning "Etta med kök" som ger dig praktiska råd om vad du själv kan göra i ditt hem för att minska din kemikaliebelastning på Östersjön och på dig själv och din familj.

Intervjuer i samarbete med Skärgårdsradion 90,2

På scenen invid vår monter kommer vi, i samarbete med Skärgårdsradion 90,2,  att intervjua en rad forskare och andra intressanta personer om läget i Östersjön och vad vi kan göra åt situationen. Vi gör också några nedslag på mässan och pratar miljö med några av utställarna. Du hittar alla intervjuerna här

  • Scrubbis berättar om sin nya giftfria bottenfärg som inget kan få ordentligt fäste på
  • Boatwasher berättar om den glädande omsvängningen och det ökade intresset för båtbottentvättar och Ecowasher visar en helt ny högtryckstvätt som återcirkulerar tvättvattnet så att inga gifter släpps ut.
  • Forskarna på scenen talar om nya sätt att mäta tungmetaller direkt på båtskroven,
  • Ett nytt projekt där du som är båtägare kan vara med och utvärdera olika metoder att hålla skrovet rent
  • Värdet av grunda vikar
  • Fråga en forskare - Ställ din fråga så kommer en forskare att svara på den. Dessutom kommer frågan att sändas vidare till våra politiker i Almedalen

Föreningen Briggen Tre Kronor

Föreningen Briggen Tre Kronor finns också på plats och berättar om sin verksamhet och sommarens seglingar.
Aktuella seglingar hittar du på https://briggentrekronor.rezdy.com/

Läs gärna mer om vad som händer på mässan på http://www.alltforsjon.se/