Åbo satsar stort på Östersjöskydd

Åbo och Helsingfors förbinder sig tillsammans till att skydda Östersjön. Åbo satsar bland annat på att återvinna näringsämnen i avloppsvattenslammet.

På tisdag offentliggjorde städerna sitt åtgärdsprogram för följande fem år. Programmet innehåller cirka 75 åtgärder som ska göra skyddsarbetet till en mer integrerad del av städernas verksamhet.

Läs mer:http://svenska.yle.fi/artikel/2014/01/21/abo-satsar-stort-pa-ostersjoskydd

21 jan 2014