2,5 miljoner för att rädda ålen

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, satsar 2,5 miljoner kronor på utsättning av ålyngel, så kallad glasål, i svenska vatten.
Projektet leds av länsstyrelsen i Skåne och är en del av den svenska förvaltningsplanen för ål.

- Ålen är en art som är starkt hotad och senaste åren har allt färre ålar vandrat in i svenska vatten på naturlig väg. Detta är ett sätt att  stärka bestånden, säger Fredrik Nordwall, chef för HaV:s enhet för biologisk mångfald och fiske.

Läs artikeln här: http://www.webfinanser.com/nyheter/2420861/25-miljoner-till-att-radda-alen/

11 jan 2013