230 gråsälar lever farligt

Årets skyddsjakt på gråsäl startade på lördagen. Totalt får 230 gråsälar fällas i Östersjön under årets skyddsjakt. Flest sälar, 60 stycken, får skjutas i Gävleborg enligt beslut från Naturvårdsverket.

Läs mer: http://www.barometern.se/nyheter/TT_inrikes/230-grasalar-lever-farligt%283741539%29.gm

16 apr 2013