Christoph Humborg, professor vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap samt föreståndare för Baltic Nest Institute.

ÅTER TILL ÖVERSIKTpil.gif  TILL INTERVJUpil.gif