13 skyddade havsområden föreslås

Miljöorganisationen Oceana vill att 13 nya skyddade områden skapas i Östersjön, Öresund och Kattegatt för att förbättra havsmiljön. De föreslagna platserna ligger bland annat i Marstrandsskärgården i Bohuslän, på Gotlands östra sida, vid Åland och i Bottenviken.

Läs mer: http://hd.se/inrikes/2014/02/04/13-skyddade-havsomraden-foreslas/

5 feb 2014