Denna sida är inte längre aktuell utan all information hittar du på vår nya sida 

www.expeditionbalticsea.se

Öka tempot

Östersjön har alltid varit ett känsligt hav. Under de senaste 100 åren har vi människor förgiftat och förorenat havet till gränsen av kollaps. Ängsliga politiker tvekar och specialisterna tvistar trots att vi idag har tillräckligt med kunskap och teknik för att stoppa den negativa utvecklingen.

Bara gör det

Vi måste bli mycket bättre på att se till att läkemedel, kemikalier, näringsämnen, plast och skräp aldrig hamnar i vattnet och vi måste se till att våra beslutsfattare känner sig trygga med att fatta nödvändiga beslut för både vårt och havets bästa.

Nu eller aldrig

Vi bemannar digitala kanaler och mobila utställningar med specialutbildade ungdomar. Vi reser land och rike runt för att träffa så många "Östersjömedborgare" som möjligt. Ansikte mot ansikte för att göra ord till handling!