Östersjön har alltid varit ett känsligt hav. Under de senaste 100 åren har vi människor förgiftat och förorenat havet till gränsen av kollaps. Ängsliga politiker tvekar och specialisterna tvistar trots att vi idag har tillräckligt med kunskap och teknik för att stoppa den negativa utvecklingen. Det är hög tid att öka tempot i arbetet!

För att lyckas måste vi få människor i alla delar av samhället att sluta upp bakom våra beslutsfattare och driva på utvecklingen mot ett hållbart nyttjande av Östersjön så att vi även i framtiden kan dra nytta av de tjänster som Östersjön förser oss med.

Expedition Rädda Östersjön utbildar unga östersjöambassadörer som kan bära budskapet ut till alla regioner runt Östersjön och fortsätta att bygga den opinion som krävs för att driva utvecklingen åt rätt håll.